ก๊าซมาตรฐาน / ก๊าซสำหรับสอบเทียบเครื่องมือวัด

ก๊าซมาตรฐาน / ก๊าซสำหรับสอบเทียบเครื่องมือวัด

1. ก๊าซอุตสาหกรรม (Ar, O2, N2, H2, He, CO2, Xe)

1. ก๊าซอุตสาหกรรม (Ar, O2, N2, H2, He, CO2, Xe)

2. Nitrogen Generator PSA & Membrane Technology

2. Nitrogen Generator PSA & Membrane Technology

3. การประยุกต์ใช้ก๊าซในอุตสาหกรรมและการแพทย์

3. การประยุกต์ใช้ก๊าซในอุตสาหกรรมและการแพทย์

4. เทคโนโลยีการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

4. เทคโนโลยีการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

6. Industrial Gas Plant

6. Industrial Gas Plant